Moottorilento

Blogi | Friday July 24 2015 | Comments Off on Moottorilento

Moottorilennolla tarkoitetaan harrasteilmailua moottorikoneilla. Se on vanhin ja perinteisin ilmailumuoto. Kalusto on hyvin vaihtelevaa, mutta yleensä koneet ovat 2- 4- paikkaisia ja alle 2000- kiloisia. Monet moottorilennon harrastajien koneista ovat hyvinkin vanhoja, sillä koneita korjataan, uudistetaan ja kierrätetään tehokkaasti.Moottorilento on hyvin monipuolinen harrastus; koneilla voi ihan vain lentämisen lisäksi suorittaa palvelutoimintaa kuten etsintöjä ja metsäpalovalvontaa, harrastaa pienimuotoista matkailua tai vetää ilmaan purjelentokoneita ja kuljettaa laskuvarjohyppääjiä. Myös yölentäminen on mahdollista. Koneen voi halutessaan varustaa suksilla tai vesistöön laskeutumisen mahdollistavilla kellukkeilla.Moottorilento pitää sisällään myös useampia kansainvälisiä urheilumuotoja kuten suunnistus- ja laskeutumiskilpailuja ja urheilutaitolentoa. Moottorilento on harrastus, joka tarjoaa uusia haasteita ja virikkeitä ympäri vuoden ja mahdollistaa lisäksi nopean liikkumisen paikasta toiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.Mikäli mielii harrastaa moottorilentoa, on hankittava siihen tarkoitettu lupakirja. Moottorilentoon tarvitaan tavallinen yksityislentäjän lupakirja (PPL), joka toimii perustana myös ammattilentäjien koulutuksessa (ammattilentäjäksi haluavat jatkavat koulutusta vielä tästä eteenpäin). Lupakirjaprosessi pitää sisällään sekä teoria- että lentokoulutusta. Koulutus kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen sisältäen 100 teoriatuntia ja vähintään 45 lentotuntia. Ensimmäiset 10-15 tuntia lennetään yhdessä opettajan kanssa,. Tämän jälkeen lentämistä pääsee harjoittelemaan myös itsekseen. Koulutuksen päätteeksi tulee vielä läpäistä lentokoe lupakirjan saadakseen. Lentolupakirja edellyttää 17 vuoden ikää.